Ocalone dla pokoleń

    

 

     Bogata jest karta historii  działalności amatorskich zespołów ludowych na terenie gminy Ozimek. Najstarszy z nich „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa   powstał w 1969r, w 1975r powstał zespół „Dzióbki” z Biestrzynnika  i „Grodziec” z Grodźca a 5 lat później powstał w Grodźcu drugi zespół „Jutrzenka”. Do najmłodszych zespołów należą zespoły powstałe w Ozimku a są to „Babie Lato” założony w 1986r oraz zespół „Heidi” w 1995r. Zespoły powstały przy Kołach Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów a także przy DFK w Ozimku a obecnie działają pod patronatem Domu Kultury w Ozimku.

     Ich bogaty wielokulturowy dorobek artystyczny w postaci pieśni ludowych, prezentacji scenicznych obrzędów a także kolęd i pastorałek zasługiwał na opracowanie i dokumentowanie jako spuścizna kulturalna dla kolejnych pokoleń. Środki na  to przedsięwzięcie  zatytułowane „Ocalone dla pokoleń” Dom Kultury pozyskał w ramach projektu z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007- 2013. Środki pozyskano za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów. Instytucja Zarządzająca Programem rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

  • Data aktualizacji: 2020-12-30 12:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 910 026